بررسي رابطه كمبود آنزيم گلوكز - 6 - فسفات دهيدروژناز با زردي نوزادان
 

- +
عنوان
ایمیل  
 

مدیر سایت ارسال کننده
زاهدپاشا يداله,سجادي سعيد نویسنده / نويسندگان
مترجم
گلوکز - 6 - فسفات دهیدروژناز - G6PD - زردی - نوزادان کلید واژه
کمبود آنزيم گلوکز- 6- فسفات دهيدروژناز (G6PD) شايعترين اختلال آنزيمي انسان مي باشد. در نوزادان مي تواند موجب زردي شديد و همچنين بيليروبين آنسفالوپاتي و عقب ماندگي ذهني و مرگ گردد. اين مطالعه به شيوه مقطعي (تحليلي) در بخش نوزادان بيمارستان کودکان اميرکلا (بابل) صورت گرفت. در اين بررسي 165 نوزاد زرد (مورد) و 123 نوزاد غيرزرد مورد بررسي قرار گرفتند. فعاليت آنزيم به روش فلئورسنت لکه اي (FST) مورد آزمايش قرار گرفت و تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از آزمون هاي دقيق فيشر و مربع کاي انجام گرديد و P<0.05 با معني تلقي گرديد. 23.6 درصد نوزادان زرد و 11.6 درصد نوزادان غيرزرد (شاهد) به کمبود آنزيم G6PD مبتلا بودند که اختلاف معني داري بين دو گروه وجود داشت (P<0.0001). 36درصد نوزادان زرد مبتلا به کمبود G6PD در مقابل 18.2 درصد نوزادان زرد بدون کمبود G6PD به تعويض خون نياز پيدا کردند که اين اختلاف معني دار بوده است (P<0.001). با عنايت به فراواني زياد و نياز بيشتر به تعويض خون نوزادان زرد مبتلا به کمبود G6PD که نمايشگر شدت زردي در اين گروه نوزادان و عواقب آن مي باشد، پيشنهاد مي گردد که در بررسي زردي نوزادان آزمون کمبود G6PD بصورت معمولي در آمده و مسئولين وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي امکان غربالگري کليه نوزادان پس از تولد از نظر کمبود G6PD را فراهم سازند چکیده
مجله علمي سازمان نظام پزشکي جمهوري اسلامي ايران پاييز 1381; 20(3):171-175 - ارسالی از طرف کاربر ahad منابع
. .
  

بررسي رابطه كمبود آنزيم گلوكز - 6 - فسفات دهيدروژناز با زردي نوزادانکمبود آنزيم گلوکز- 6- فسفات دهيدروژناز (G6PD) شايعترين اختلال آنزيمي انسان مي باشد. در نوزادان مي تواند موجب زردي شديد و همچنين بيليروبين آنسفالوپاتي و عقب ماندگي ذهني و مرگ گردد.

اين مطالعه به شيوه مقطعي (تحليلي) در بخش نوزادان بيمارستان کودکان اميرکلا (بابل) صورت گرفت. در اين بررسي 165 نوزاد زرد (مورد) و 123 نوزاد غيرزرد مورد بررسي قرار گرفتند.

فعاليت آنزيم به روش فلئورسنت لکه اي (FST) مورد آزمايش قرار گرفت و تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از آزمون هاي دقيق فيشر و مربع کاي انجام گرديد و P<0.05 با معني تلقي گرديد.

23.6 درصد نوزادان زرد و 11.6 درصد نوزادان غيرزرد (شاهد) به کمبود آنزيم G6PD مبتلا بودند که اختلاف معني داري بين دو گروه وجود داشت (P<0.0001).

36درصد نوزادان زرد مبتلا به کمبود G6PD در مقابل 18.2 درصد نوزادان زرد بدون کمبود G6PD به تعويض خون نياز پيدا کردند که اين اختلاف معني دار بوده است (P<0.001).

با عنايت به فراواني زياد و نياز بيشتر به تعويض خون نوزادان زرد مبتلا به کمبودG6PD  که نمايشگر شدت زردي در اين گروه نوزادان و عواقب آن مي باشد، پيشنهاد مي گردد که در بررسي زردي نوزادان آزمون کمبودG6PD  بصورت معمولي در آمده و مسئولين وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي امکان غربالگري کليه نوزادان پس از تولد از نظر کمبود G6PD را فراهم سازند
نام کاربری :
نام رمز :
 

میکروبیولوژی (میکروب شناسی)

ایمونولوژی (ایمنی شناسی)

کنترل کیفی

هماتولوژی (خون شناسی)

بیوشیمی

بانک خون

پاتولوژی (آسیب شناسی)

مایعات بدن

ژنتیک

بیوتکنولوژی (زیست فن آوری)

نانوتکنولوژی

سم شناسی

تومور مارکر

آندرولوژی

بیولوژی سلولی و مولکولی

کلیه حقوق معنوی و مادی این سایت برای شرکت تحقیقاتی تولیدی فارمد آوران سبز محفوظ است 2017®

اسانس ليمو , استافيلوكوك, ويژگي‌هاي, فلوکولاسیون, گالاکتوز, Cayman, رشته پاتولوژی, کمپلـکسهای, تقویت سیستم ایمنی بدن, Psa HCG, هورمون hcg , لاکتوباسیلوس, آکنه, باکتریوم, سلول های پوستی, روش کار الایزا, عصبی, استفراغ, علائم بیماری رفلاكس معده, سانتريفوژ25, ژنتیک, تست های تشخیصی کبد چرب, واشنگتن, هماتولوژی, mirabilis, میتوکندریایی, نانوباکتر, نورو میلیت اوپتیکا, پرولین, عامل سارکوم کاپوزی, تشخیص سریع محل سرطان, روابط عمومی سازمان تأمین‌اجتماعی, هورمون HCG, پزشكان ايران, میلوم, هرپس, هیالن, ارگانیسمهای, پیلوری, تست های خونی, ميكروارگانيسم, انجام برخی از آزمایشها, گلبول, ميكروسكوپي انگل در مدفوع, پیوند, هیپوریک, ليشمانيا, باکتری لایم, بیلی روبین, HAuCl4, مرفولوژی, چاقی, ویروسها, لانست, تصویربرداری, تریشینوزیس, کواگولاز, نوکلئوتید, شقاق مقعد یا فیشر, پيلوري, آگلوتيناسيون, پیلوری, پلی‌سیتمی, آنزیم آلکالین فسفاتاز(ALP), مدولاري, اختصارات آزمايشگاهي - هماتولوژي , ﻟﯿﭙﯿﺪي, هيئت علمي فاسكو, پروفسور Anaissie, PRO,