بررسي رابطه بين ظاهر شدن مولكولهاي كلاس HLA-I بر سطح ياخته هاي رده سرطاني و حساسيت به سلولهاي كشنده طبيعي
 

- +
عنوان
ایمیل  
 

مدیر سایت ارسال کننده
بزازي هادي,فاطمي نسب فرح دخت,انتظامي كبري*,سالك مقدم عليرضا,شاه قاسم پور شاپور نویسنده / نويسندگان
مترجم
HLA - NK - یاخته های سرطانی کلید واژه
سلولهاي کشنده طبيعي (NK) بخشي از ايمني ذاتي هستند که بعنوان اولين خط دفاعي، نقش بارزي در از بين بردن سلولهاي سرطاني و سلولهاي آلوده به ويروس دارند. هدف ما از اين پژوهش بررسي تاثيرات ناشي از تغيير در ظاهر شدن مولکولهاي HLA کلاس I بر سطح ياخته هاي سرطاني، در ميزان حساسيت به عملکرد سايتوتوکسيسيته سلولهاي NK است. در اين بررسي ياخته هاي سرطاني رده MDA-MB-468 مشتق شده از آدنوکارسينوماي پستان انسان، بعنوان نمونه انتخاب شدند که تمامي آللهاي آنتي ژنهاي لکوسيتي انسان (HLA کلاس I) را نشان مي دهند. جهت آزمايش و تشخيص بروز HLA کلاس I از آنتي بادي مونوکلونال W6/32 متصل به فلوروکروم فلورسين F.I.T.C استفاده گرديد. نتايج توسط تکنيک فلوسايتومتري تک رنگ مورد آناليز قرار گرفت (سلولهاي NK از ”خون محيطي“ افراد داوطلب بدست آمد). نتايج مطالعات ما نشان داد که ميزان ظاهر شدن مولکولهاي HLA کلاس I بر سطح ياخته هاي رده سرطاني MDA-MB-468، پس از کشت در مجاورت اينترفرون گاما، افزايش مي يابد و بين اين افزايش با فعاليت سايتوتوکسيسيته طبيعي سلولهاي NK همبستگي مستقيم (r =1) و کامل وجود دارد. بنابراين بر پايه يافته هاي موجود، اين احتمال وجود دارد که بر سطح سلولهاي NK گيرنده هايي حضور داشته باشند که با شناسايي مولکولهاي HLA کلاس I غير خودي و يا ليگاندهاي ناشناخته ديگري که با القاي اينترفرون گاما افزايش مي يابند. سبب فعال شدن سلولهاي NK و در نتيجه باعث از بين رفتن ياخته هاي هدف شوند. چکیده
بزرگراه شهيد همت، گروه ايمونولوژي، دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي- درماني ايران، تهران - ارسالی از طرف کاربر ahad منابع
. .
 
بررسي رابطه بين ظاهر شدن مولكولهاي كلاس HLA-I بر سطح ياخته هاي رده سرطاني و حساسيت به سلولهاي كشنده طبيعي

سابقه و هدف:

سلولهاي کشنده طبيعي (NK) بخشي از ايمني ذاتي هستند که بعنوان اولين خط دفاعي، نقش بارزي در از بين بردن سلولهاي سرطاني و سلولهاي آلوده به ويروس دارند. هدف ما از اين پژوهش بررسي تاثيرات ناشي از تغيير در ظاهر شدن مولکولهاي HLA کلاس I بر سطح ياخته هاي سرطاني، در ميزان حساسيت به عملکرد سايتوتوکسيسيته سلولهاي NK است.

مواد و روش ها:

در اين بررسي ياخته هاي سرطاني رده MDA-MB-468 مشتق شده از آدنوکارسينوماي پستان انسان، بعنوان نمونه انتخاب شدند که تمامي آللهاي آنتي ژنهاي لکوسيتي انسان (HLA کلاس I) را نشان مي دهند. جهت آزمايش و تشخيص بروز HLA کلاس I از آنتي بادي مونوکلونال W6/32 متصل به فلوروکروم فلورسين F.I.T.C استفاده گرديد. نتايج توسط تکنيک فلوسايتومتري تک رنگ مورد آناليز قرار گرفت (سلولهاي NK از ”خون محيطي“ افراد داوطلب بدست آمد).

نتایج:

نتايج مطالعات ما نشان داد که ميزان ظاهر شدن مولکولهاي HLA کلاس I بر سطح ياخته هاي رده سرطاني MDA-MB-468، پس از کشت در مجاورت اينترفرون گاما، افزايش مي يابد و بين اين افزايش با فعاليت سايتوتوکسيسيته طبيعي سلولهاي NK همبستگي مستقيم (r =1) و کامل وجود دارد. بنابراين بر پايه يافته هاي موجود، اين احتمال وجود دارد که بر سطح سلولهاي NK گيرنده هايي حضور داشته باشند که با شناسايي مولکولهاي HLA کلاس I غير خودي و يا ليگاندهاي ناشناخته ديگري که با القاي اينترفرون گاما افزايش مي يابند. سبب فعال شدن سلولهاي NK و در نتيجه باعث از بين رفتن ياخته هاي هدف شوند.

نام کاربری :
نام رمز :
 

میکروبیولوژی (میکروب شناسی)

ایمونولوژی (ایمنی شناسی)

کنترل کیفی

هماتولوژی (خون شناسی)

بیوشیمی

بانک خون

پاتولوژی (آسیب شناسی)

مایعات بدن

ژنتیک

بیوتکنولوژی (زیست فن آوری)

نانوتکنولوژی

سم شناسی

تومور مارکر

آندرولوژی

بیولوژی سلولی و مولکولی

کلیه حقوق معنوی و مادی این سایت برای شرکت تحقیقاتی تولیدی فارمد آوران سبز محفوظ است 2017®

meniscus, سندرم سرخجه مادرزادی , نسبتPSA, Health, immunoperoxidase, گرانولهای, ویروسها, ویسکوزیته, میوکارد, اتصال پلاسمید, جراحی صورت, توليدكننده, داروهای ضدویروس , منابع علوم آزمایشگاهی, نازائی, ماکروفاژهای, آزمایشگاه‏های, طب سنتی, در معرض اشعه UV, پيلوري, اثر هوک بر چه تست هایی بیشترین تاثیر را دارد, ویروسها, ادرار, تستهای آزمایشگاهی (C-Peptide), نیترات, نانومواد, سوزن انسولین, تگومنت, هيدروژن, MRI, باکتری‌های, بتامتازون, تستهای آزمایشگاهی (Chloride), تأمين بهداشت دهان ودندان, میکروارگانیسم, خونریزی زیر پوستی (کبود شدن), ﻣﺨﻠـﻮﻃﯽ, نوتروفیلها, کوالانسی, مرجع, پوکی, فرواکسیداز, HCG, هیپوکسی, اپی‌تلیال, پژوهشگر, Staphilococcus, قارچ اسکلروتیوم گلوتامیکوم, Sprue, آنتاگونیستی, آرتریت, پروستات , ماکرومولکولها, interstitial, كمپاني CALBIOTECH, میکروسکوپها, نامیرایی, ائوزینوفیلی, لنفوسیتها, باكتري, سیتوپلاسمیک, پارازيتولوژيكي, آسيبهاي, میکروسکوپ, ایمنولوژی, تومورمارکرها, MCH, Replication, نمونه, برونشیت,