بررسي رابطه بين شاخص توموري 2-Her و قدرت تهاجمي سرطان پستان (متاستاز به غدد لنفاوي زير بغل) در بيماران ماستكتومي شده در انستيتو كانسر طي سال‌هاي 82-1380
 

- +
عنوان
ایمیل  
 

مدیر سایت ارسال کننده
سيرتي فريدون,يادگاري كيوان نویسنده / نويسندگان
مترجم
Her-2 - سرطان پستان - ماستکتومی - کلید واژه
سرطان پستان شايع‌ترين سرطان عضوي زنان و دومين علت مرگ و مير ناشي از سرطان در زنان است كه عوامل مختلفي در پيش‌آگهي آن دخالت دارند. مهم‌ترين عوامل عبارتند از: درگيري غدد لنفاوي زيربغل، اندازه تومور، ميزان فعاليت گيرنده‌هاي استروژن (ER) و PR، درجه تومور، نوع هيستولوژيك و سرعت تكثير سلول‌ها. تعدادي از عوامل نيز كه در حال اثبات شدن هستند شامل پروتئاز، كاتپسين، 2-Her و … مي‌باشند. 2-Her، ساب تايپ 2 از رسپتورهاي (Epidermal Growth Factor) EGF مي‌باشد كه ممكن است در 34-10% موارد، در سطح سلول‌هاي تومورال ظاهر شود و بيان آن به عنوان يك عامل در پيش‌آگهي بد تومور پستان (احتمالا به علت قدرت تهاجم بالاي تومورال 2-Her(+)) در نظر گرفته مي‌شود. هدف از اين مطالعه، بررسي رابطه بين شاخص توموري 2-Her و قدرت تهاجمي تومور پستان (متاستاز به غدد لنفاوي زيربغل) بوده است. بدين منظور، تمام موارد سرطان‌هاي پستان كه طي سال‌هاي 82-1380 در انستيتو كانسر بيمارستان امام‌خميني تحت عمل جراحي قرار گرفته بودند، از نظر اندازه، وضعيت قاعدگي بيمار، ER، PR، P53، 2-Her، متاستاز غدد لنفاوي زيربغل بررسي شدند. از تعداد كل 134 بيمار، 50 بيمار (3/37%)T1 (اندازه‌ كم‌تر از 2 سانتي‌متر)، 62 بيمار (3/46%) T2 (اندازه برابر 5-2 سانتي‌متر)، 18 بيمار (4/13%) T3 (اندازه بزرگ‌تر از 5 سانتي‌متر)، 4 بيمار (3%) T4(هر اندازه‌اي از تومور با درگيري پوست يا ديواره قفسه سينه) بودند. تمام سرطان‌هاي 4T و 3T پستان متاستاز به غدد لنفاوي زيربغل داشتند و هيچ‌گونه ارتباطي بين شاخص توموري 2-Her و درگيري زيربغل وجود نداشت. در سرطان‌هاي 1T، از 32 بيمار 2-Her(+)، 21 بيمار (7/67%) (+)LN و 11 بيمار (3/32%) (-)LN و از 18 بيمار 2-Her(-)، 3 بيمار (3/16%) (+)LN و 15 بيمار (7/83%) (-)LN بودند. در سرطان‌هاي 2T، از 37 بيمار 2-Her(+)، 29 بيمار (3/78%) (+)LN و 8 بيمار (7/21%) (-)LN و از 25 بيمار 2-Her(-)، 7 بيمار (28%) (+)LN و 18 بيمار (-)LN بودند. در سرطان‌هاي T2 و T1، ارتباط مستقيمي بين تومورهاي 2-Her(+) و درگيري آگزيلا از نظر آماري وجود داشت (Pv<0.05) اما با وضعيت قاعدگي، ER، PR،P53 و نوع پاتولوژي ارتباطي نداشت. چکیده
خيابان باقرخان، بيمارستان امام‌خميني، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني تهران - ارسالی از طرف کاربر ahad منابع
. .
 
بررسي رابطه بين شاخص توموري 2-Her و قدرت تهاجمي سرطان پستان (متاستاز به غدد لنفاوي زير بغل) در بيماران ماستكتومي شده در انستيتو كانسر طي سال‌هاي 82-1380

سابقه و هدف :

سرطان پستان شايع‌ترين سرطان عضوي زنان و دومين علت مرگ و مير ناشي از سرطان در زنان است كه عوامل مختلفي در پيش‌آگهي آن دخالت دارند. مهم‌ترين عوامل عبارتند از: درگيري غدد لنفاوي زيربغل، اندازه تومور، ميزان فعاليت گيرنده‌هاي استروژن (ER) و PR، درجه تومور، نوع هيستولوژيك و سرعت تكثير سلول‌ها. تعدادي از عوامل نيز كه در حال اثبات شدن هستند شامل پروتئاز، كاتپسين، 2-Her و … مي‌باشند. 2-Her، ساب تايپ 2 از رسپتورهاي (Epidermal Growth Factor) EGF مي‌باشد كه ممكن است در 34-10% موارد، در سطح سلول‌هاي تومورال ظاهر شود و بيان آن به عنوان يك عامل در پيش‌آگهي بد تومور پستان (احتمالا به علت قدرت تهاجم بالاي تومورال 2-Her(+)) در نظر گرفته مي‌شود.هدف از اين مطالعه، بررسي رابطه بين شاخص توموري 2-Her و قدرت تهاجمي تومور پستان (متاستاز به غدد لنفاوي زيربغل) بوده است. 

مواد و روشها:

بدين منظور، تمام موارد سرطان‌هاي پستان كه طي سال‌هاي 82-1380 در انستيتو كانسر بيمارستان امام‌خميني تحت عمل جراحي قرار گرفته بودند، از نظر اندازه، وضعيت قاعدگي بيمار، ER، PR، P53، 2-Her، متاستاز غدد لنفاوي زيربغل بررسي شدند. 

نتایج:

از تعداد كل 134 بيمار، 50 بيمار (3/37%)T1 (اندازه‌ كم‌تر از 2 سانتي‌متر)، 62 بيمار (3/46%) T2 (اندازه برابر 5-2 سانتي‌متر)، 18 بيمار (4/13%) T3 (اندازه بزرگ‌تر از 5 سانتي‌متر)، 4 بيمار (3%) T4(هر اندازه‌اي از تومور با درگيري پوست يا ديواره قفسه سينه) بودند. تمام سرطان‌هاي 4T و 3T پستان متاستاز به غدد لنفاوي زيربغل داشتند و هيچ‌گونه ارتباطي بين شاخص توموري 2-Her و درگيري زيربغل وجود نداشت. در سرطان‌هاي 1T، از 32 بيمار 2-Her(+)، 21 بيمار (7/67%) (+)LN و 11 بيمار (3/32%) (-)LN و از 18 بيمار 2-Her(-)، 3 بيمار (3/16%) (+)LN و 15 بيمار (7/83%) (-)LN بودند. در سرطان‌هاي 2T، از 37 بيمار 2-Her(+)، 29 بيمار (3/78%) (+)LN و 8 بيمار (7/21%) (-)LN و از 25 بيمار 2-Her(-)، 7 بيمار (28%) (+)LN و 18 بيمار (-)LN بودند. در سرطان‌هاي T2 و T1، ارتباط مستقيمي بين تومورهاي 2-Her(+) و درگيري آگزيلا از نظر آماري وجود داشت (Pv<0.05) اما با وضعيت قاعدگي، ER، PR،P53 و نوع پاتولوژي ارتباطي نداشت.نام کاربری :
نام رمز :
 

میکروبیولوژی (میکروب شناسی)

ایمونولوژی (ایمنی شناسی)

کنترل کیفی

هماتولوژی (خون شناسی)

بیوشیمی

بانک خون

پاتولوژی (آسیب شناسی)

مایعات بدن

ژنتیک

بیوتکنولوژی (زیست فن آوری)

نانوتکنولوژی

سم شناسی

تومور مارکر

آندرولوژی

بیولوژی سلولی و مولکولی

کلیه حقوق معنوی و مادی این سایت برای شرکت تحقیقاتی تولیدی فارمد آوران سبز محفوظ است 2017®

اریتروسیت, ﻋﻀﻠﻪ, BOHB, غشاهاي سلولي, آندوکانابیونید, نانو سوزن قلمی BD, بیماری راشیتیسم, پاکسازی سموم بدن, ایزونیازید, هیپر فسفریله, میکروارگانیسم, Plasma, كم خوني فقر اهن, RH, LIA, اپیدمی, باکتری, اگزالواستات, محیط CIN Agar, کتاب DIAGNOSTIC MICROBIOLOGY, LDL, رشد قارچ‌ ها, hCG, تیروزیناز, آرتریت روماتویید, الکتروفورزی, chromosome, کنسروها, كلرايد, ویروسها, کربوهیدرات, inhibitor, مایو, گاماگلوتامیل, کشت میکروب, میکروب, تست IgG Avidity, باکتریایی, اریترومایسیتها, اصطلاحات مهم آزمایشگاهی در ایمنی شناسی, هپاتیت, مویرگ, کروماتینی, سالسیلات, پستانک, رئیس بنیاد شناخت سرطان آمریکا, پارامدیکال, اسيدفوليك, آلدئید, عواقب بالینی پری سانتریک, نانوذرات, pia, ژنتیک, لوزالمعده, هورمون HCG, فنول, فیزیولوژیست, متافاز, پیاز ناخن, قاعدگی, smear, هلمنت, ميسليوم, تخمیری, بای پس عروق کرونر, رینوویروس ها, گلوكورونيك, عفونت باکتریایی, هيستوپلاسما, بریتانیا,