ايزو آنزيم هاي سرمي آدنوزين د- آميناز در بيماران مسلول و افراد شاهد
 

- +
عنوان
ایمیل  
 

مدیر سایت ارسال کننده
طويلاني حيدر,جلالي محمود نویسنده / نويسندگان
مترجم
آدنوزین د-آمیلاز - مسلول کلید واژه
مقدمه: آنزيم آدنوزين د – آميناز (ADA) يکي از آنزيم هاي هيدرولاز است که باعث تبدیل آدنوزين به اينوزين و آمونياک مي شود. فعاليت اين آنزيم به طور گسترده اي در همه بافت هاي پستانداران وجود دارد. در سرم انسان سه ايزو آنزيم ADA وجود دارد. ADA1 با وزن مولکولي 35 کيلو دالتون، ADA1+CP متشکل از ترکيب دو ملکول ADA1 با پروتئين با وزن مولکولي 280 کيلو دالتون و ADA2 با وزن ملکولي 100 کيلو دالتون. مواد و روش: 20 فرد شاهد در محدوده سني 40-20 سال و 10 بيمار مسلول در محدوده سني 60-35 سال انتخاب و فعاليت ايزوآنزيم هاي آنان به روش هاي ژل فيلتراسيون و کلريمتري اندازه گيري شد. نتايج: ميانگين فعاليت ايزوآنزيم ADA1+CP در سرم افراد شاهد و بيماران مسلول (۷۹/۰۰۰/۷۸۴/۹۰۱/۶)، ADA2 (۸۰/۸۹۱/۱۲و ۶۵/۵۰۴/۲۲) و ADA1 (۳۷/۵۶۰/۱ و ۳۳/۷۰۰/۱) واحد بر ليتر مي باشد. ميانگين فعاليت ايزوآنزيم هاي ADA1+CP, ADA2 در افراد شاهد و بیماران مسلول اختلاف معنی داری را نشان داد. بحث: به دليل وجود ايزوآنزيم ADA2 در منوسيت ها، به احتمال ايزوآنزيم ADA2 سرمي از اين سلول ها منشا مي گيرد. چکیده
مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي اروميه بهار 1380; 12(1):32-37 - ارسالی از طرف کاربر ahad منابع
. .
 ايزو آنزيم هاي سرمي آدنوزين د- آميناز در بيماران مسلول و افراد شاهد

مقدمه:
آنزيم آدنوزين د – آميناز (ADA) يکي از آنزيم هاي هيدرولاز است که باعث تبدیل آدنوزين به اينوزين و آمونياک مي شود. فعاليت اين آنزيم به طور گسترده اي در همه بافت هاي پستانداران وجود دارد. در سرم انسان سه ايزو آنزيم ADA وجود دارد. ADA1 با وزن مولکولي 35 کيلو دالتون، ADA1+CP متشکل از ترکيب دو ملکول ADA1 با پروتئين با وزن مولکولي 280 کيلو دالتون و ADA2 با وزن ملکولي 100 کيلو دالتون.

مواد و روش:
20 فرد شاهد در محدوده سني 40-20 سال و 10 بيمار مسلول در محدوده سني 60-35 سال انتخاب و فعاليت ايزوآنزيم هاي آنان به روش هاي ژل فيلتراسيون و کلريمتري اندازه گيري شد.

نتايج:
ميانگين فعاليت ايزوآنزيم ADA1+CP در سرم افراد شاهد و بيماران مسلول (۷۹/۰۰۰/۷۸۴/۹۰۱/۶)، ADA2 (۸۰/۸۹۱/۱۲و ۶۵/۵۰۴/۲۲) و ADA1 (۳۷/۵۶۰/۱ و ۳۳/۷۰۰/۱) واحد بر ليتر مي باشد. ميانگين فعاليت ايزوآنزيم هاي ADA1+CP, ADA2 در افراد شاهد و بیماران مسلول اختلاف معنی داری را نشان داد.

بحث:
به دليل وجود ايزوآنزيم ADA2 در منوسيت ها، به احتمال ايزوآنزيم ADA2 سرمي از اين سلول ها منشا مي گيرد.
نام کاربری :
نام رمز :
 

میکروبیولوژی (میکروب شناسی)

ایمونولوژی (ایمنی شناسی)

کنترل کیفی

هماتولوژی (خون شناسی)

بیوشیمی

بانک خون

پاتولوژی (آسیب شناسی)

مایعات بدن

ژنتیک

بیوتکنولوژی (زیست فن آوری)

نانوتکنولوژی

سم شناسی

تومور مارکر

آندرولوژی

بیولوژی سلولی و مولکولی

کلیه حقوق معنوی و مادی این سایت برای شرکت تحقیقاتی تولیدی فارمد آوران سبز محفوظ است 2017®

هاروارد, ماركرهاي, ﭘﭙﺘﯿﺪﻫﺎ, نوتروفیلی, CONCENTRATION, تیمیدین, واﮐﺴﻦﻫﺎي, مرفین, لوسمي, مقدار آنتی ژن و آنتی بادی, پارانشيم, آگار, لنفوسيت‌ها, آدنو, خدمات دندانپزشکی, وارونگی, دکتر زهرا ریخته گران تهرانی, رشته هماتولوژی, کلسیفیه, چربيهاي غير اشباع, فريتين, هموگلوبین, ماژول‌های, آنتی اسپرم, هیدروکسی, ژلاتیناز, داروهای ضد قارچ , شورای سلامت دهان, کوکوسها, مکیدن, میکروول, تستهای آزمایشگاهی (Bence jones protein ), Aedes Mosquitoes, MCV/RBC, کاریوتایپ, كشت‌هاي, ویتامین, پاراسنتریک, پروتئینهای فاز حاد, ﻣﻨﻨﮕﻮﮐﻮﮐﯽ, تصویرسازی, مایعاتی, منفيA،B،O, مایکو, لنفوسیتهای, پروتئین خاص elF4F, پپتون, گلبولین, رشدانگل, کربوهیدراته, ساترن بلارت, متیلن, میکروبیولوژیکی, سنتتاز, انتروتوكسين, هماگلوتیناسیون, نامحلول, اینترفرون بتا, هموگلوبین, Medicinal, آزمايشگاهيان سراسر دنيا, درد سینه (آنژین), فاسيولوزيس, kinase, میکرومتر, تست, ایمنوگلوبین, كليه, ميكروسكوپي, آنمی همولیتیک وابسته به دارو,