ارزيابي مقايسه اي فعاليت الاستازي ايزوله هاي قارچ آسپرژيلوس فوميگاتوس از موارد انساني و حيواني
 

- +
عنوان
ایمیل  
 

مدیر سایت ارسال کننده
لطفي عباس,مهدوي عمران سعيد,خسروي عليرضا,صالح نيا مژده,زواران حسيني احمد,كاظم نژاد انوشيروان نویسنده / نويسندگان
مترجم
الاستازی - آسپرژیلوس فومیگاتوس کلید واژه
هدف: تعيين فعاليت الاستازي ايزوله هاي بيماريزاي قارج آسپرژيلوس فوميگاتوس در محيط جامد و مايع. نمونه ها: تعداد بيست و شش ايزوله قارچ آسپرژيلوس فوميگاتوس كه از بيماران انساني و حيواني جدا شده بودند و يك سويه استاندارد از اين گونه مورد مطالعه قرار گرفتند. روش: پس از بررسي مرفولوژي ماكروسكوپي و ميكروسكوپي قارچها، آنها در پليت حاوي محيط الاستين كشت داده شدند و سپس با كشت آنها در محيط مايع حاوي الاستين، فعاليت الاستازي آنها بررسي شد. تجزيه و تحليل آماري: براي مقايسه گروه هاي انساني و حيواني از لحاظ توليد الاستاز از آزمونهاي آماري t و مربع كاي استفاده شد. نتايج: مطالعه كشت ايزوله هاي قارچي در پليت حاوي محيط الاستين نشان داد كه ايزوله جدا شده از ريه انسان و چشم جوجه جدا شده بودند، نيز به مقدار كمتري داراي هاله بودند. در محيط مايع پس از رشد قارچ و صاف كردن محيط، ايزوله اي كه از ورم پستان گاو جدا شده بود. بيشترين مقدار آنزيم را در محيط ايجاد كرده بود و گونه جدا شده از چشم مرغ، كمترين ميزان الاستازي را در محيط نشان داد. نتيجه گيري: با توجه به يافته هاي موجود و نتايج آماري انجام گرفته ، مشخص شده است ايزوله هايي كه در انسان ايجاد بيماري كرده بودند داراي توانايي بيشتري در توليد الاستاز بوده كه مي تواند بيانگر اين مساله باشد كه براي ايجاد بيماري در انسان، الزاما بايد توانايي قارچ در توليد سموم و ديگر شاخصهاي بيماريزايي بيشتر از ايزوله هايي باشد كه در حيوان ايجاد بيماري مي كنند. چکیده
دانشكده علوم پزشكي دانشگاه تربيت مدرس تهران - ارسالی از طرف کاربر ahad منابع
. .
 

 ارزيابي مقايسه اي فعاليت الاستازي ايزوله هاي قارچ آسپرژيلوس فوميگاتوس از موارد انساني و حيواني

هدف:
تعيين فعاليت الاستازي ايزوله هاي بيماريزاي قارج آسپرژيلوس فوميگاتوس در محيط جامد و مايع.

نمونه ها:
تعداد بيست و شش ايزوله قارچ آسپرژيلوس فوميگاتوس كه از بيماران انساني و حيواني جدا شده بودند و يك سويه استاندارد از اين گونه مورد مطالعه قرار گرفتند.

روش:
پس از بررسي مرفولوژي ماكروسكوپي و ميكروسكوپي قارچها، آنها در پليت حاوي محيط الاستين كشت داده شدند و سپس با كشت آنها در محيط مايع حاوي الاستين، فعاليت الاستازي آنها بررسي شد.

تجزيه و تحليل آماري:
براي مقايسه گروه هاي انساني و حيواني از لحاظ توليد الاستاز از آزمونهاي آماري t و مربع كاي استفاده شد.

نتايج:
مطالعه كشت ايزوله هاي قارچي در پليت حاوي محيط الاستين نشان داد كه ايزوله جدا شده از ريه انسان و چشم جوجه جدا شده بودند، نيز به مقدار كمتري داراي هاله بودند. در محيط مايع پس از رشد قارچ و صاف كردن محيط، ايزوله اي كه از ورم پستان گاو جدا شده بود. بيشترين مقدار آنزيم را در محيط ايجاد كرده بود و گونه جدا شده از چشم مرغ، كمترين ميزان الاستازي را در محيط نشان داد.

نتيجه گيري:
با توجه به يافته هاي موجود و نتايج آماري انجام گرفته ، مشخص شده است ايزوله هايي كه در انسان ايجاد بيماري كرده بودند داراي توانايي بيشتري در توليد الاستاز بوده كه مي تواند بيانگر اين مساله باشد كه براي ايجاد بيماري در انسان، الزاما بايد توانايي قارچ در توليد سموم و ديگر شاخصهاي بيماريزايي بيشتر از ايزوله هايي باشد كه در حيوان ايجاد بيماري مي كنند.
نام کاربری :
نام رمز :
 

میکروبیولوژی (میکروب شناسی)

ایمونولوژی (ایمنی شناسی)

کنترل کیفی

هماتولوژی (خون شناسی)

بیوشیمی

بانک خون

پاتولوژی (آسیب شناسی)

مایعات بدن

ژنتیک

بیوتکنولوژی (زیست فن آوری)

نانوتکنولوژی

سم شناسی

تومور مارکر

آندرولوژی

بیولوژی سلولی و مولکولی

کلیه حقوق معنوی و مادی این سایت برای شرکت تحقیقاتی تولیدی فارمد آوران سبز محفوظ است 2017®

ویتامین, باکتریها, ارگانیزم, ﮐﺮوﻣﻮزوﻣﯽ, هپاتیکا, رامبد جوان, Pseudomonas, نکروز, آپلاستیک, اکسیددوزنگ, هاپکینز, کریستالوگرافی, داروهای كاهش دهنده ی كلسترول خون , هماتولوژی, مهارکننده‌های سولفونامیدها، تریمتوپریم و تتراسایکلین, ویروسیک, مكمل هاي ويتاميني, تحقیقاتی, تستهای آزمایشگاهی, پدیده رینود, auxotroph, Dr.Mehrdad Vanaki, Gas-tight, راندوم, رتروسپکتیو, ویروسی, ویروس, گل‌گاوزبان, بتاتالاسمي, پاکسازی سموم بدن, Hyaline, يورتراي, قندخون, استافيلوكوكي, نوبيوسين, بوی ادرار , اکتوپیک, سم اپسيلون, هپاتیت, کلوگزاسیون, لاکتوباسیلوس, ادرار قليايي, ضدویروسی, رسپتورهاي, ویتامینD, اتوآنالايزرهاي, وسترن, واکسن, هورمون‌هاى, الکتروفورز پروتئین های سرم, نوزاد, نانومتر, هموپلیمر, سازمان تأمین ‌اجتماعی, ژن ها پس از مرگ انسان, سندرم, ماهیچه, یوکاریوتی, HBeAg, فشار خون بالا , هموگلوبین, اپی‌نفرین, ترانسفراز, پیتاسیون, زخم های گوارشی و ورم معده, آبله, دیالیز, گلومرونفریت, تیتراسیون b-hCG, CFS,