ارزيابي مقايسه اي فعاليت الاستازي ايزوله هاي قارچ آسپرژيلوس فوميگاتوس از موارد انساني و حيواني
 

- +
عنوان
ایمیل  
 

مدیر سایت ارسال کننده
لطفي عباس,مهدوي عمران سعيد,خسروي عليرضا,صالح نيا مژده,زواران حسيني احمد,كاظم نژاد انوشيروان نویسنده / نويسندگان
مترجم
الاستازی - آسپرژیلوس فومیگاتوس کلید واژه
هدف: تعيين فعاليت الاستازي ايزوله هاي بيماريزاي قارج آسپرژيلوس فوميگاتوس در محيط جامد و مايع. نمونه ها: تعداد بيست و شش ايزوله قارچ آسپرژيلوس فوميگاتوس كه از بيماران انساني و حيواني جدا شده بودند و يك سويه استاندارد از اين گونه مورد مطالعه قرار گرفتند. روش: پس از بررسي مرفولوژي ماكروسكوپي و ميكروسكوپي قارچها، آنها در پليت حاوي محيط الاستين كشت داده شدند و سپس با كشت آنها در محيط مايع حاوي الاستين، فعاليت الاستازي آنها بررسي شد. تجزيه و تحليل آماري: براي مقايسه گروه هاي انساني و حيواني از لحاظ توليد الاستاز از آزمونهاي آماري t و مربع كاي استفاده شد. نتايج: مطالعه كشت ايزوله هاي قارچي در پليت حاوي محيط الاستين نشان داد كه ايزوله جدا شده از ريه انسان و چشم جوجه جدا شده بودند، نيز به مقدار كمتري داراي هاله بودند. در محيط مايع پس از رشد قارچ و صاف كردن محيط، ايزوله اي كه از ورم پستان گاو جدا شده بود. بيشترين مقدار آنزيم را در محيط ايجاد كرده بود و گونه جدا شده از چشم مرغ، كمترين ميزان الاستازي را در محيط نشان داد. نتيجه گيري: با توجه به يافته هاي موجود و نتايج آماري انجام گرفته ، مشخص شده است ايزوله هايي كه در انسان ايجاد بيماري كرده بودند داراي توانايي بيشتري در توليد الاستاز بوده كه مي تواند بيانگر اين مساله باشد كه براي ايجاد بيماري در انسان، الزاما بايد توانايي قارچ در توليد سموم و ديگر شاخصهاي بيماريزايي بيشتر از ايزوله هايي باشد كه در حيوان ايجاد بيماري مي كنند. چکیده
دانشكده علوم پزشكي دانشگاه تربيت مدرس تهران - ارسالی از طرف کاربر ahad منابع
. .
 

 ارزيابي مقايسه اي فعاليت الاستازي ايزوله هاي قارچ آسپرژيلوس فوميگاتوس از موارد انساني و حيواني

هدف:
تعيين فعاليت الاستازي ايزوله هاي بيماريزاي قارج آسپرژيلوس فوميگاتوس در محيط جامد و مايع.

نمونه ها:
تعداد بيست و شش ايزوله قارچ آسپرژيلوس فوميگاتوس كه از بيماران انساني و حيواني جدا شده بودند و يك سويه استاندارد از اين گونه مورد مطالعه قرار گرفتند.

روش:
پس از بررسي مرفولوژي ماكروسكوپي و ميكروسكوپي قارچها، آنها در پليت حاوي محيط الاستين كشت داده شدند و سپس با كشت آنها در محيط مايع حاوي الاستين، فعاليت الاستازي آنها بررسي شد.

تجزيه و تحليل آماري:
براي مقايسه گروه هاي انساني و حيواني از لحاظ توليد الاستاز از آزمونهاي آماري t و مربع كاي استفاده شد.

نتايج:
مطالعه كشت ايزوله هاي قارچي در پليت حاوي محيط الاستين نشان داد كه ايزوله جدا شده از ريه انسان و چشم جوجه جدا شده بودند، نيز به مقدار كمتري داراي هاله بودند. در محيط مايع پس از رشد قارچ و صاف كردن محيط، ايزوله اي كه از ورم پستان گاو جدا شده بود. بيشترين مقدار آنزيم را در محيط ايجاد كرده بود و گونه جدا شده از چشم مرغ، كمترين ميزان الاستازي را در محيط نشان داد.

نتيجه گيري:
با توجه به يافته هاي موجود و نتايج آماري انجام گرفته ، مشخص شده است ايزوله هايي كه در انسان ايجاد بيماري كرده بودند داراي توانايي بيشتري در توليد الاستاز بوده كه مي تواند بيانگر اين مساله باشد كه براي ايجاد بيماري در انسان، الزاما بايد توانايي قارچ در توليد سموم و ديگر شاخصهاي بيماريزايي بيشتر از ايزوله هايي باشد كه در حيوان ايجاد بيماري مي كنند.
نام کاربری :
نام رمز :
 

میکروبیولوژی (میکروب شناسی)

ایمونولوژی (ایمنی شناسی)

کنترل کیفی

هماتولوژی (خون شناسی)

بیوشیمی

بانک خون

پاتولوژی (آسیب شناسی)

مایعات بدن

ژنتیک

بیوتکنولوژی (زیست فن آوری)

نانوتکنولوژی

سم شناسی

تومور مارکر

آندرولوژی

بیولوژی سلولی و مولکولی

کلیه حقوق معنوی و مادی این سایت برای شرکت تحقیقاتی تولیدی فارمد آوران سبز محفوظ است 2017®

سیستئین, خشکی پوست و مو, فلورسانس, آسم و ناراحتی های ریه, تروپونین, هپاتیت, اریترپویتین, فوزاریوم سولانی F. solani , كليوي, گروه خونی, پويكيلوسايتوزيس, كيت هاي كالبيوتك, کافییک, عفونت ریه (پنومونی), لارو, بیماری‌ پوستی لیکن پلان , هماتولوژی, سيفليس در زنان باردار , هلیکوباکترپیلوری, نوترکیبی, لنفوپروليفراتيو, گلبول, MCH : مختصر شده MEAN CORPOSCULAR OF HEMOGLOBIN, لوسمي, هموگلوبين, چکاب دوره ای زنان, واﮐﺴـﻦ, عفونت هلیکوباکتر , درمان هلیکوباکترپیلوری, ساترن بلارت, الکتروشیمیایی, نوتروفیلها, ویتامین, عشق به کار, پس از مرگ, آمونیم, تراتوژنیسیته, نوترکیب, سیتوژنیک, viruli, اپیدمی, ویروس, Tabrizicola, لکوسیت, توکسین, DNA, اوکسی‌توسین, گلوبولینها, آنتي‌ژن اختصاصي پروستات, اسمومتر, گلوكورونيد, هلیکوباکتر پیلوری, تصویربرداری, تستهای آزمایشگاهی ( AST), نوتروفیلها, کشف ژن اطاعت, تخم انگل در مدفوع, هموگلوبين, آزمایشگاه دکتر آشتیانی, نوتروفیلها, نانوگرم, سيفيلس, محققان دانشگاه هاروارد , نوکلئیک, سلولهاي کبدي, سایتوپاتیک, نفلومتری, مدیر کل آزمایشگاه مرجع, پراکسیداز, تست آنتی بیوگرام ,