ارزيابي اثرات تحريكي پروتيين Tax ويروس HTLV-I بر مسيرهاي سيگنالينگ وابسته به CREB وNFkB با استفاده از دو پلاسميد جديد ريپورتر مبتني بربيان آنزيم بتاگالاكتوزيداز
 

- +
عنوان
ایمیل  
 

مدیر سایت ارسال کننده
آزادمنش كيهان,روحوند فرزين,اميني صفيه,آرش كيا آرش,كازانجي ميرداد نویسنده / نويسندگان
مترجم
پروتئین Tax - ویروس HTLV 1 - بتا گالاکتوزیداز کلید واژه
هدف: ساخت دو پلاسميد ريپورتر براي بررسي اثرات پروتيين Tax ويروس HTLV-I بر مسيرهاي سيگنالينگ داخل سلولي که ازدو پروتيين CREB و NFkB استفاده مي‌كنند مواد و روشها: پس از انتقال ژن بتاگالاکتوزيداز باکتريايي و سيگنال پلي‌آدنيلاسيون ژن BGH به پلاسميد pUC18، نواحي پروموتري HTLV-I LTR و Human IL2 Receptor alpha با PCR تکثير و به پلاسميد اخير منتقل شدند. براي ارزيابي ميزان تحريك اين پروموترها، پس از ترانسفکشن سلولهاي 293Tبا پلاسميدهاي ساخته شده و پلاسميد بياني HTLV-I Tax، روشهاي رنگ آميزي با X-gal، الايزا و اندازه‌گيري فعاليت آنزيمي بتاگالاکتوزيداز در مصرف سوبستراي CPRG، آماده و مورد مقايسه قرار گرفت. يافته‌ها: نتايج نشان داد که پلاسميدهاي ساخته شده به خوبي به تحريك با Tax پاسخ داده و بتاگالاکتوزيداز توليدي با هر سه روش قابل ارزيابي است. دو روش الايزا و فعاليت سنجي همبستگي بسيار بالايي (949/0r=) را نشان داد. نتيجه گيري: هر دو پلاسميد ساخته شده در اين تحقيق قادر به افزايش بيان قابل توجه بتاگالاکتوزيداز پس از تحريك با HTLV I Tax هستند. مزاياي روشهاي مختلف ارزيابي بيان مورد مقايسه قرار گرفت. چکیده
ياخته زمستان 1383; 6(24):1-9 - ارسالی از طرف کاربر ahad منابع
. .
 

 

هدف:
ساخت دو پلاسميد ريپورتر براي بررسي اثرات پروتيين
Tax ويروس HTLV-I بر مسيرهاي سيگنالينگ داخل سلولي که ازدو پروتيين CREB و NFkB استفاده مي‌كنند

مواد و روشها:
پس از انتقال ژن بتاگالاکتوزيداز باکتريايي و سيگنال پلي‌آدنيلاسيون ژن BGH به پلاسميد pUC18، نواحي پروموتري HTLV-I LTR و Human IL2 Receptor alpha با PCR تکثير و به پلاسميد اخير منتقل شدند. براي ارزيابي ميزان تحريك اين پروموترها، پس از ترانسفکشن سلولهاي 293Tبا پلاسميدهاي ساخته شده و پلاسميد بياني HTLV-I Tax، روشهاي رنگ آميزي با X-gal، الايزا و اندازه‌گيري فعاليت آنزيمي بتاگالاکتوزيداز در مصرف سوبستراي CPRG، آماده و مورد مقايسه قرار گرفت.

يافته‌ها: 
نتايج نشان داد که پلاسميدهاي ساخته شده به خوبي به تحريك با Tax پاسخ داده و بتاگالاکتوزيداز توليدي با هر سه روش قابل ارزيابي است. دو روش الايزا و فعاليت سنجي همبستگي بسيار بالايي (949/0r=) را نشان داد. نتيجه گيري: هر دو پلاسميد ساخته شده در اين تحقيق قادر به افزايش بيان قابل توجه بتاگالاکتوزيداز پس از تحريك با HTLV I Tax هستند. مزاياي روشهاي مختلف ارزيابي بيان مورد مقايسه قرار گرفت.
نام کاربری :
نام رمز :
 

میکروبیولوژی (میکروب شناسی)

ایمونولوژی (ایمنی شناسی)

کنترل کیفی

هماتولوژی (خون شناسی)

بیوشیمی

بانک خون

پاتولوژی (آسیب شناسی)

مایعات بدن

ژنتیک

بیوتکنولوژی (زیست فن آوری)

نانوتکنولوژی

سم شناسی

تومور مارکر

آندرولوژی

بیولوژی سلولی و مولکولی

کلیه حقوق معنوی و مادی این سایت برای شرکت تحقیقاتی تولیدی فارمد آوران سبز محفوظ است 2017®

مسمومیت ویتامین دی , پزشک, آندميك, درمان سرگیجه, pharynx, همولیز, گلیکو, دستکش برای تایپ, سلول‌های بنیادی عصبی مغز, شمارش WBC, نوتروفیل, چرب, هپاتیت, لکوسیت, Lin-Lin, آدنو, ‏Amplificatin, نبولایزر, هليكو, لاکتوفرین, طراحی پرایمر و پروب, glucose, استافيلوكوكوس, سیستمی, تیوسولفات, بيماران هموفيلي, سانتری‌فیوژ, لاکتیک, انواع سرطان خون, میتوکندری, گلبول, كاشت ناخن, انجام پاپ اسمیر , کالچرها, لوپوس, آکنه, گلوكز, متابولیت, كمپاني Spinreact, میوکارد, هليسلا, آمـــــونیوم, تست camp, گلبول های قرمز, گلبول, نوزادان, میکروسپورا, كروموگرانين, آمونیم, Calbiochem, متخصصان علوم آزمایشگاهی, آندوسكپي, minutissimum, نرمال, کوکسی, ویتامین, غربالگری DNA, لاکتوباسیلوس, هیستامین, پنی سیلین, پاکسازی سموم بدن, آمیب‌ها, دکترای تخصصی قارچ شناسی, میکروارگانیسمی, تست تحمل گلوکز, پنسیلوانیا, هموژنوس, تشخیص آزمایشگاهی کاندیدا, سرطان سینه, نوشيدني‌هاي,