ارتباط سطح سرمي ترانس آمينازهاي كبدي با نماي هيستوپاتولوژي در بيماران مبتلا به هپاتيت B مزمن
 

- +
عنوان
ایمیل  
 

مدیر سایت ارسال کننده
سمناني شهريار,بشارت سيما*,جباري علي,آذرهوش رامين,كشت كار عباس علي,ربيعي محمدرضا,رحماني ضيا,عبدالهي نفيسه,روشن دل غلام رضا نویسنده / نويسندگان
مترجم
ترانس آمیناز - هیستوپاتولوژی - هپاتیت ب کلید واژه
زمينه و هدف: ارزيابي مداوم سطح سرمي ترانس آمينازهاي کبدي (ALT و AST) در هپاتيتB مزمن مي تواند منعكس كننده وسعت آسيب سلولي باشد. مطالعه حاضر با هدف تعيين ارتباط بين سطح سرمي آنزيم هاي كبدي با ميزان آسيب در نمونه بافتي (بيوپسي) کبد و درجه التهاب سلول هاي کبدي انجام شد. روش تحقيق: در اين مطالعه توصيفي - تحليلي، 86 نمونه بافت كبد از بيماران هپاتيت B مزمن، از ابتداي سال 1379 تا سه ماهه اول 1383، باز بيني شد. هيستوپاتولوژي نمونه بافت كبد با طبقه بندي کيفي و درجه بندي شدت التهاب با درجه بندي Knodell HAI انجام گرفت. سطح سرمي ALT و AST، سونوگرافي، نشانگرهاي هپاتيت HBeAg) Bو HBeAb) و مشخصات فردي بيماران ثبت شد. داده ها با استفاده از آزمونهاي آماري Chi-Square، آناليز واريانس يک طرفه و Pearson در سطح معني داري P?0.05 تحليل شدند. يافته ها: ميانگين شدت التهاب کبدي بر اساس درجه بندي Knodell HAI، 3.31 5.13± بود. ميانگين سطح AST و ALT به ترتيب 44.93 ± 86.74 و 50.39 ±105.44 به دست آمد. ارتباط معني داري بين درجه بندي Knodell HAI و طبقه بندي کيفي مشاهده شد. بين سطوح سرمي ALT و AST و درجه بندي کمي Knodell HAI ارتباط معني داري وجود داشت (0.05>P). نتيجه گيري: با توجه به نتايج اين تحقيق، به نظر مي رسد سطح سرمي ALT وAST از نشانگرهاي مناسب ميزان التهاب کبدي (به جز در سيروز) باشند. جهت جايگزين کردن آنها به جاي نمونه بافت کبد، مطالعات وسيعتري مورد نياز است. چکیده
گرگان، خيابان 5 آذر، آذر چهارم، کلينيک تخصصي شهيد نبوي، طبقه دوم، مرکز تحقيقات گوارش و کبد گلستان - ارسالی از طرف کاربر ahad منابع
. .
 

 ارتباط سطح سرمي ترانس آمينازهاي كبدي با نماي هيستوپاتولوژي در بيماران مبتلا به هپاتيت ب مزمن

زمينه و هدف:
ارزيابي مداوم سطح سرمي ترانس آمينازهاي کبدي (ALT و AST) در هپاتيتB مزمن مي تواند منعكس كننده وسعت آسيب سلولي باشد. مطالعه حاضر با هدف تعيين ارتباط بين سطح سرمي آنزيم هاي كبدي با ميزان آسيب در نمونه بافتي (بيوپسي) کبد و درجه التهاب سلول هاي کبدي انجام شد.

روش تحقيق:
 در اين مطالعه توصيفي - تحليلي، 86 نمونه بافت كبد از بيماران هپاتيت B مزمن، از ابتداي سال 1379 تا سه ماهه اول 1383، باز بيني شد. هيستوپاتولوژي نمونه بافت كبد با طبقه بندي کيفي و درجه بندي شدت التهاب با درجه بندي Knodell HAI انجام گرفت. سطح سرمي ALT و AST، سونوگرافي، نشانگرهاي هپاتيت HBeAg) Bو HBeAb) و مشخصات فردي بيماران ثبت شد. داده ها با استفاده از آزمونهاي آماري Chi-Square، آناليز واريانس يک طرفه و Pearson در سطح معني داري P?0.05 تحليل شدند.

يافته ها:
ميانگين شدت التهاب کبدي بر اساس درجه بندي Knodell HAI، 3.31 5.13± بود. ميانگين سطح AST و ALT به ترتيب 44.93 ± 86.74 و 50.39 ±105.44 به دست آمد. ارتباط معني داري بين درجه بندي Knodell HAI و طبقه بندي کيفي مشاهده شد. بين سطوح سرمي ALT و AST و درجه بندي کمي Knodell HAI ارتباط معني داري وجود داشت (0.05>P).

نتيجه گيري:
با توجه به نتايج اين تحقيق، به نظر مي رسد سطح سرميALT وAST 
از نشانگرهاي مناسب ميزان التهاب کبدي (به جز در سيروز) باشند. جهت جايگزين کردن آنها به جاي نمونه بافت کبد، مطالعات وسيعتري مورد نياز است.
نام کاربری :
نام رمز :
 

میکروبیولوژی (میکروب شناسی)

ایمونولوژی (ایمنی شناسی)

کنترل کیفی

هماتولوژی (خون شناسی)

بیوشیمی

بانک خون

پاتولوژی (آسیب شناسی)

مایعات بدن

ژنتیک

بیوتکنولوژی (زیست فن آوری)

نانوتکنولوژی

سم شناسی

تومور مارکر

آندرولوژی

بیولوژی سلولی و مولکولی

کلیه حقوق معنوی و مادی این سایت برای شرکت تحقیقاتی تولیدی فارمد آوران سبز محفوظ است 2017®

ایمونولوژی, ویروسها, مشکلات جسمی و روانی, واكسي(waxy), عامل سرطان زای, specimen, كارشناسي ارشد هماتولوژی, هموگلوبین, پزشکان, سیفیلیس, ویروسها, میکروب شناسی, فوليكولر, PLT, سولفونیک, میکروارگانیسم, کیت های هورمونی, تيترهاي, میکروب‌شناسی, هماتو, جورج, همولیتیک, ممبرانوس, کلیندامایسین, میکروب شناسی, صفراوی, توبرکولوزیس, پليمراز, كلني, هماتولوژِی و بیوشیمی و ایمنولوژی, آنفلوآنزا, انزیمهای, سولفوریک, نوتروفیلها, مسموميت‌ها, Androstendione, تغییر شکل استخوان ستون فقرات, تنقلات مفید برای قلب, مرفولوژی, بيماريهاي, Wiener, آندوسكپي, سازمان نظام پزشکی ایران, D.C.L.S علوم ازمایشگاهی, عفونت هلیکوباکتر , واکسن, روز آزمایشگاهیان, عصبی, hatching, کیستیک, لومبار, نویدبخش, stained, ZatokaPerska, تجهیزات پزشکی, تروپونین, ایمونوگلوبولین‌های, سیفلیس, تيروگلوبولين, FFP, اصل اسپور سازی, تاموکسیفن, وزن, گویچه, انواع escherichia coli, پوستهای خشک , تیروزین, هپاتیت, C-MYC, پورپورا اسپلنومگالی,