ارایه يك روش جديد براي اندازه گيري فعاليت آنزيم 3- بتا - هيدروكسي استروييد دهيدروژناز
 

- +
عنوان
ایمیل  
 

مدیر سایت ارسال کننده
قوجق دردي نویسنده / نويسندگان
مترجم
3-بتا-هیدروکسی دهیدروژناز کلید واژه
3- بتا - هيدروكسي - دلتا - 5 استروييد دهيدروژناز، مهمترين آنزيم كليدي در بيوسنتز هورمونهاي استروييدي است كه در تبديل پرگننولون به پروژسترون در مسير بيوسنتز هورمونهاي جنسي نقش دارد. اين كمپلكس آنزيمي دومين آنزيم شركت كننده در مسير بيوسنتز هورمونهاي استروييد است كه در اين پژوهش يك روش ساده براي اندازه گيري فعاليت آن در بيضه موش آزمايشگاهي ارائه شده است. براي انجام اين تحقيق مقادير زياد پرگننولون همراه با غلظتهاي متفاوت هموژنه بافت بيضه موش آزمايشگاهي انكوبه شد. مخلوط واكنش شامل پرگننولون، كوآنزيم نيكوتين آميد دي نوكلئوتيد و ايزونيتر و تترازوليم در 150/0 مولار بافر تريس با PH=8 و همچنين آنزي استخراج شده از بيضه موش آزمايشگاهي بود كه به مدت5/1 ساعت در دماي 37 درجه انكوبه شد و جذب نوري آن در طول موج 495 نانومتر توسط اسپكتروفتومتر اندازه گيري گرديد. نتايج به دست آمده نشان داد كه فعاليت 3- بتا - هيدروكسي استروييد دهيدروژناز از زمان و غلظت پروتئين محل آنزيمي به صورت خطي تبعيت مي كند. لازم به ذكر است كه روش به كار رفته در اين مطالعه حساسيت كافي براي اندازه گيري فعاليت آنزيم استروييد دهيدروژناز بيضه موش آزمايشگاهي را داشت. چکیده
مجله دانشگاه علوم پزشکي ايران زمستان 1382; 10(37):765-770 - ارسالی از طرف کاربر ahad منابع
. .
 

 
ارایه يك روش جديد براي اندازه گيري فعاليت آنزيم 3- بتا - هيدروكسي استروييد دهيدروژناز

: مقدمه
3- بتا - هيدروكسي - دلتا - 5 استروييد دهيدروژناز، مهمترين آنزيم كليدي در بيوسنتز هورمونهاي استروييدي است كه در تبديل پرگننولون به پروژسترون در مسير بيوسنتز هورمونهاي جنسي نقش دارد. اين كمپلكس آنزيمي دومين آنزيم شركت كننده در مسير بيوسنتز هورمونهاي استروييد است كه در اين پژوهش يك روش ساده براي اندازه گيري فعاليت آن در بيضه موش آزمايشگاهي ارائه شده است. براي انجام اين تحقيق مقادير زياد پرگننولون همراه با غلظتهاي متفاوت هموژنه بافت بيضه موش آزمايشگاهي انكوبه شد.
مخلوط واكنش شامل پرگننولون، كوآنزيم نيكوتين آميد دي نوكلئوتيد و ايزونيتر و تترازوليم در 150/0 مولار بافر تريس با
PH=8 و همچنين آنزي استخراج شده از بيضه موش آزمايشگاهي بود كه به مدت5/1 ساعت در دماي 37 درجه انكوبه شد و جذب نوري آن در طول موج 495 نانومتر توسط اسپكتروفتومتر اندازه گيري گرديد. نتايج به دست آمده نشان داد كه فعاليت 3- بتا - هيدروكسي استروييد دهيدروژناز از زمان و غلظت پروتئين محل آنزيمي به صورت خطي تبعيت مي كند.
لازم به ذكر است كه روش به كار رفته در اين مطالعه حساسيت كافي براي اندازه گيري فعاليت آنزيم استروييد دهيدروژناز بيضه موش آزمايشگاهي را داشت.
نام کاربری :
نام رمز :
 

میکروبیولوژی (میکروب شناسی)

ایمونولوژی (ایمنی شناسی)

کنترل کیفی

هماتولوژی (خون شناسی)

بیوشیمی

بانک خون

پاتولوژی (آسیب شناسی)

مایعات بدن

ژنتیک

بیوتکنولوژی (زیست فن آوری)

نانوتکنولوژی

سم شناسی

تومور مارکر

آندرولوژی

بیولوژی سلولی و مولکولی

کلیه حقوق معنوی و مادی این سایت برای شرکت تحقیقاتی تولیدی فارمد آوران سبز محفوظ است 2017®

سپتیک, گلیکو, کالیبراسیون, هییپرتیروئیدی, کلسیفیکاسیون, سفیلیس, گرانولهای, فاسیولیازیس, آنافاز, استخراج سلول های بنیادین, فلور طبیعی دستگاه معدی, واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن, گلوتارالدئید, دیکلوفناک همراه با آسپیرین, فتومتری, کاندیدیائی, مورفولوژي, گلوکز-مانوز-گلاکتوز-فروکتوز, تلقيح, همولیتیک, استواستیک, دگزامتازون, ویروسهای, رفرانس, نانوالیاف, آرتریولی, кӳлмекĕ, آب بزاق, Oligonucleotide, پرایمر, میکروارگانیسم, آدرنال،, باكتري, پیاده‌روی, محیط های کشت مصنوعی, تولید پنی سیلین, ویتامین, نوتروفیل, تومورهای, گلبول هاي سفيد خون, آنوفل, skydrive, یازدهمین, کروماتوگرافی, Ray, کانتر, پليمراز, سوارمينگ يعني خزيدن در سطح محيط كشت, motility, توكسوپلاسموز, رفرکتومتر, ﻫﺮﭘﺲ, کلوین, بيوسنسور DNA, لاکتوفرین, میترامایسین, Streptococcus, پروستات, الیگوساکاریدها, پانکراس و کبد, viruli, CA19-9, سياهرگ, نوتروفیلها, میلوما, هیستون, درمان دارویی, drmodarreslab, تروفوزوئیت, داروهای اسپرين يا بروفن,