ارزيابي وضعيت ايمني نسبت به سرخجه در بين دختران دبيرستاني شهر اروميه در سال 1378
 

- +
عنوان
ایمیل  
 

مدیر سایت ارسال کننده
نان بخش فريبا,سالاري شاكر,برومند فرزانه,محدثي حميده,طراوتي محمدرضا,بهادري فاطمه نویسنده / نويسندگان
مترجم
سرخجه - ارومیه کلید واژه
مقدمه: سرخجه يا سرخک آلماني از بيماري هاي واگيردار است که ابتلاي آن در زنان غيرحامله خفيف و کم اهميت تلقي مي شود. در صورت بروز عفونت سرخجه در دوران بارداري، در دوازده هفته اول، احتمال عفونت جنين 80 درصد است. در فاصله 14-13 هفتگي احتمال ابتلاي جنين 54 درصد و در پايان سه ماهه دوم 25 درصد مي باشد که در صورت ابتلاي جنين انواعي از معلوليت هاي دائمي اتفاق خواهد افتاد. در حال حاضر در برنامه ايمن سازي کشور، واکسيناسيون عليه سرخجه پيش بيني نشده و اجرا نمي گردد. در حالي که بارها بروز موارد باليني سرخجه در دوران بارداري از سوي پزشکان مشاهده و گزارش مي گردد. در چنين شرايطي احتمال بروز اختلالات متعدد براي جنين نيز وجود خواهد داشت با توجه به موارد فوق، طراحي و اجراي اين مطالعه به منظور دستيابي به اطلاعات ايمني گروهي از جامعه دختران دبيرستاني که در آينده از نظر سني در شرايط ازدواج خواهند بود، ضروري به نظر مي رسيد. مواد و روش: مطالعه به روش توصيفي و به صورت مقطعي گذشته نگر طراحي گرديد. جهت جمع آوري داده ها از ميان جمعيت دانش آموزان دختر دبيرستاني شهر اروميه، تعداد 598 نفر به روش نمونه برداري تصادفي خوشه اي انتخاب شدند. براي نمونه ها، همزمان پرسشنامه اي از پيش تدوين شده، تکميل و پس از کسب مجوز از والدين و اولياي دبيرستان، از آنان نمونه خون جهت تعيين عيار آنتي بادي IgG ضد سرخجه به روش آزمون اليزا تهيه گرديد. نتايج: براساس نتايج در نمونه هاي انتخابي، 84.9 درصد داراي پاسخ آنتي بادي مثبت و 51.1 درصد فاقد عيار مناسب آنتي بادي ضد سرخجه بودند. از گروه مورد مطالعه 63 نفر يعني 10.69 درصد داراي سابقه واکسيناسيون عليه سرخجه بودند ولي هيچکدام مدارک مثبت مبني بر انجام واکسيناسيون ضد سرخجه را نداشتند. بحث: با توجه به نتايج کلي مطالعه، سطح IgG نمونه هاي مورد مطالعه نسبت به نتايج مطالعات انجام شده در ساير مناطق کشور پايين تر بود لذا، انجام واکسيناسيون کشوري عليه سرخجه در بين خانم ها توصيه مي شود. چکیده
مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي اروميه پاييز 1380; 12(3):246-253 - ارسالی از طرف کاربر ahad منابع
. .
 

 

ارزيابي وضعيت ايمني نسبت به سرخجه در بين دختران دبيرستاني شهر اروميه در سال 1378

مقدمه:
سرخجه يا سرخک آلماني از بيماري هاي واگيردار است که ابتلاي آن در زنان غيرحامله خفيف و کم اهميت تلقي مي شود. در صورت بروز عفونت سرخجه در دوران بارداري، در دوازده هفته اول، احتمال عفونت جنين 80 درصد است. در فاصله 14-13 هفتگي احتمال ابتلاي جنين 54 درصد و در پايان سه ماهه دوم 25 درصد مي باشد که در صورت ابتلاي جنين انواعي از معلوليت هاي دائمي اتفاق خواهد افتاد. در حال حاضر در برنامه ايمن سازي کشور، واکسيناسيون عليه سرخجه پيش بيني نشده و اجرا نمي گردد. در حالي که بارها بروز موارد باليني سرخجه در دوران بارداري از سوي پزشکان مشاهده و گزارش مي گردد. در چنين شرايطي احتمال بروز اختلالات متعدد براي جنين نيز وجود خواهد داشت با توجه به موارد فوق، طراحي و اجراي اين مطالعه به منظور دستيابي به اطلاعات ايمني گروهي از جامعه دختران دبيرستاني که در آينده از نظر سني در شرايط ازدواج خواهند بود، ضروري به نظر مي رسيد.

مواد و روش:
مطالعه به روش توصيفي و به صورت مقطعي گذشته نگر طراحي گرديد. جهت جمع آوري داده ها از ميان جمعيت دانش آموزان دختر دبيرستاني شهر اروميه، تعداد 598 نفر به روش نمونه برداري تصادفي خوشه اي انتخاب شدند. براي نمونه ها، همزمان پرسشنامه اي از پيش تدوين شده، تکميل و پس از کسب مجوز از والدين و اولياي دبيرستان، از آنان نمونه خون جهت تعيين عيار آنتي بادي IgG ضد سرخجه به روش آزمون اليزا تهيه گرديد.

نتايج:
براساس نتايج در نمونه هاي انتخابي، 84.9 درصد داراي پاسخ آنتي بادي مثبت و 51.1 درصد فاقد عيار مناسب آنتي بادي ضد سرخجه بودند. از گروه مورد مطالعه 63 نفر يعني 10.69 درصد داراي سابقه واکسيناسيون عليه سرخجه بودند ولي هيچکدام مدارک مثبت مبني بر انجام واکسيناسيون ضد سرخجه را نداشتند.

بحث:
با توجه به نتايج کلي مطالعه، سطح IgG نمونه هاي مورد مطالعه نسبت به نتايج مطالعات انجام شده در ساير مناطق کشور پايين تر بود لذا، انجام واکسيناسيون کشوري عليه سرخجه در بين خانم ها توصيه مي شود.
نام کاربری :
نام رمز :
 

میکروبیولوژی (میکروب شناسی)

ایمونولوژی (ایمنی شناسی)

کنترل کیفی

هماتولوژی (خون شناسی)

بیوشیمی

بانک خون

پاتولوژی (آسیب شناسی)

مایعات بدن

ژنتیک

بیوتکنولوژی (زیست فن آوری)

نانوتکنولوژی

سم شناسی

تومور مارکر

آندرولوژی

بیولوژی سلولی و مولکولی

کلیه حقوق معنوی و مادی این سایت برای شرکت تحقیقاتی تولیدی فارمد آوران سبز محفوظ است 2017®

گلوتامیکوم, شیردهی, كانولانيز, Vịnh, فنلی, نورولوژی, توکسینهایی, عمود نگه داشتن سمپلر, گلژی, پپتیدوگللیکان, اپتوچین, تیروئید, گلبول سفید , سیفیلیس, سلول‌هاى سرطانى, ویتامین, آنزیمی, ویروس, سیروز کبدی, کپسید, هپاتیکا, اسید فولیک, كلرامفنيكل, بیماری راشی تیسم, تضمین کیفیت در بخش نمونه گیری, کروموزوم ناقص, هماتولوژي, HIV , رزکسیون, ویروسها, دندانپزشکی, بیماری حصبه, فتالوسیانین, لپتین, نفرین, هیپوکروم, نانو, سنتز, ویتامین, papilloma, سايتوكاين, استافیل, جنین, چركي, ﻟﯿﭙﯿﺪي, منبع غني ويتامين دي, بنزالکونیوم, بیماری ام‌اس, والدنشتروم)،بارداری(افزایش, تاثیر شکلات داغ برجوان سازی سلولهای مغز , ملاتونین, سارکوئیدوز, پادتن, اليمنتاسيون, ویروس, اسهال خوني بالآنتيديايي, كست WBC, پيگمان, نوکلئیک, آگرانولوسیت, هماتوکریت, تخمدان‌های, dihydroxy-vitamin, نوتروفیل, Hemoglobin, سلولار, هیپوتیروئیدیسم, سرطان های ملانوم بدخیم, pneumoniae, نخ دندان,