بررسي ميزان هورمونهاي تيروييد در بيماريهاي غيرتيروييدي
 

- +
عنوان
ایمیل  
 

مدیر سایت ارسال کننده
عبادي سيدعليرضا,فرخيان عليرضا,رسولي نژاد سيدعلي اصغر,اكبري حسين نویسنده / نويسندگان
مترجم
هورمون های تیروئید - بیماریهای غیر تیروئید کلید واژه
سابقه و هدف: با توجه به اختلالات هورمونهاي تيروييد در بيماريهاي شديد و غيرمرتبط با بيماري اوليه تيروييد اين مطالعه در بخشهاي مراقبت ويژه بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشکي كاشان انجام گرفت. مواد و روشها: تحقيق به روش توصيفي بر روي تعداد 99 بيمار بستري در بخشهاي مراقبت ويژه (ICU) بيمارستانهاي کاشان انجام گرفت. خصوصيات دموگرافيک بيماران مانند سن و جنس در فرم اطلاعات ثبت گرديد. بر روي سرم خون افراد در دو نوبت (شروع بستري و 8 هفته بعد از ترخيص) آزمايشات تيروئيد شامل FTI، TSH، T3RU، T3 و T4 با استفاده از کيتهاي هورموني کاوشيار و دستگاه گاما کانتر بعمل آمد و در فرمهاي مربوطه ثبت شد. در نهايت، نتايج با استفاده از آزمونهاي آماري توصيفي و آزمونهايT زوجي و مک نمار مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. يافته ها: از 99 بيمار مورد بررسي با ميانگين سني 85.04±21 سال، 6.61 درصد مرد و بقيه زن بودند. در حين بستري 49.5 درصد بيماران فوت شدند. فراواني افت سطح هورمون T3، T4، TSH و T3RU در ابتداي ورود به بخش مراقبت ويژه به ترتيب 31.3، 22.2، 29.3 و 22.2 درصد بود. 71 درصد بيماران با افت T3، 81.8 درصد بيماران با افت T4 و 91.7 درصد بيماران دچار افت همزمان دو هورمون فوت نمودند. در بدو پذيرش ميانگين سطح T4 در بيماران فوت شده، 76.10±37.60 نانومول در ليتر و در بيماراني که بهبود يافتند 100.48±37.84 نانومول در ليتر بود (P<0.01)، همچنين ميانگين هورمون T3 در بيماران فوت شده 0.96±0.58 و در بيماران زنده 1.33±0.65 نانوگرم در ميلي ليتر بود (P<0.01). با بررسي نتيجه هورموني 8 هفته بعد از ترخيص شيوع ناخوشي غيرتيروييدي در ارتباط با T3 و T4 و TSH و T3RU به ترتيب 88.9، 66.7، 0 و 100 درصد بود. در 50 بيمار زنده مانده ميانگين هورموني برايT3 و T4در مقايسه با افراد فوت شده بالاتر بود. نتيجه گيري: با توجه به نتايج اين پژوهش اختلال در هورمون هاي تيروييد در بيماران بستري در بخشهاي مراقبت هاي ويژه شايع است و كاهش سطح اين هورمونها ارزش پيش آگهي بيماري زمينه اي را دارد. شايعترين اختلال، افت هورموني T3 بود و TSH کمترين ارزش براي تعيين اين وضعيت را داشت. شناخت صحيح اين اختلالات در بيماران بدحال لازم است و تحقيقات تجربي براي برخورد صحيح با آن توصيه مي شود. چکیده
فيض زمستان 1384; 9(4 (پی در پی 36)):7-11 - ارسالی از طرف کاربر ahad منابع
. .
 

 بررسي ميزان هورمونهاي تيروييد در بيماريهاي غيرتيروييدي

سابقه و هدف:
با توجه به اختلالات هورمونهاي تيروييد در بيماريهاي شديد و غيرمرتبط با بيماري اوليه تيروييد اين مطالعه در بخشهاي مراقبت ويژه بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشکي كاشان انجام گرفت.

مواد و روشها:
تحقيق به روش توصيفي بر روي تعداد 99 بيمار بستري در بخشهاي مراقبت ويژه (ICU) بيمارستانهاي کاشان انجام گرفت. خصوصيات دموگرافيک بيماران مانند سن و جنس در فرم اطلاعات ثبت گرديد. بر روي سرم خون افراد در دو نوبت (شروع بستري و 8 هفته بعد از ترخيص) آزمايشات تيروئيد شامل FTI، TSH، T3RU، T3 و T4 با استفاده از کيتهاي هورموني کاوشيار و دستگاه گاما کانتر بعمل آمد و در فرمهاي مربوطه ثبت شد. در نهايت، نتايج با استفاده از آزمونهاي آماري توصيفي و آزمونهايT زوجي و مک نمار مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.

يافته ها:
از 99 بيمار مورد بررسي با ميانگين سني 85.04±21 سال، 6.61 درصد مرد و بقيه زن بودند. در حين بستري 49.5 درصد بيماران فوت شدند. فراواني افت سطح هورمون T3، T4، TSH و T3RU در ابتداي ورود به بخش مراقبت ويژه به ترتيب 31.3، 22.2، 29.3 و 22.2 درصد بود. 71 درصد بيماران با افت T3، 81.8 درصد بيماران با افت T4 و 91.7 درصد بيماران دچار افت همزمان دو هورمون فوت نمودند. در بدو پذيرش ميانگين سطح T4 در بيماران فوت شده، 76.10±37.60 نانومول در ليتر و در بيماراني که بهبود يافتند 100.48±37.84 نانومول در ليتر بود (P<0.01)، همچنين ميانگين هورمون T3 در بيماران فوت شده 0.96±0.58 و در بيماران زنده 1.33±0.65 نانوگرم در ميلي ليتر بود (P<0.01). با بررسي نتيجه هورموني 8 هفته بعد از ترخيص شيوع ناخوشي غيرتيروييدي در ارتباط با T3 و T4 و TSH و T3RU به ترتيب 88.9، 66.7، 0 و 100 درصد بود. در 50 بيمار زنده مانده ميانگين هورموني برايT3 و T4در مقايسه با افراد فوت شده بالاتر بود.

نتيجه گيري:
با توجه به نتايج اين پژوهش اختلال در هورمون هاي تيروييد در بيماران بستري در بخشهاي مراقبت هاي ويژه شايع است و كاهش سطح اين هورمونها ارزش پيش آگهي بيماري زمينه اي را دارد. شايعترين اختلال، افت هورموني T3 بود و TSH کمترين ارزش براي تعيين اين وضعيت را داشت. شناخت صحيح اين اختلالات در بيماران بدحال لازم است و تحقيقات تجربي براي برخورد صحيح با آن توصيه مي شود.
نام کاربری :
نام رمز :
 

میکروبیولوژی (میکروب شناسی)

ایمونولوژی (ایمنی شناسی)

کنترل کیفی

هماتولوژی (خون شناسی)

بیوشیمی

بانک خون

پاتولوژی (آسیب شناسی)

مایعات بدن

ژنتیک

بیوتکنولوژی (زیست فن آوری)

نانوتکنولوژی

سم شناسی

تومور مارکر

آندرولوژی

بیولوژی سلولی و مولکولی

کلیه حقوق معنوی و مادی این سایت برای شرکت تحقیقاتی تولیدی فارمد آوران سبز محفوظ است 2017®

گیلبرت, نانوذرات, کروموژن منفی یا آنیونیک, لیزایت, هرمافرودیت, زگیل , مونوکلونال, گروه, ژنتیک, TG, متخصصين, پلیمریزه, مونوسیت, نانولیف, نیکوتین, اداره کل ثبت مالکيت هاي صنعتي, ویروس, آنتی‌بادی ضد هسته سلول, ﭘﻼﺳـﻤﺎﯾﯽ, Antitrypsin, مضرات لیموترش , هماتولوژی, پاتوژن, تشخیص لوپوس, پلاسمای سیترات, ارگانیسم‌ها, علی عبائیان، رئیس هیئت مدیره جامعه فن‌آوران علوم آزمایشگاهی, کادميوم, ویبریون, میکروبی, ناپروکسن, منابع فيبر رژيمي, ویروسها, neutrophil, جفت, آﺑﮕﺮﯾﺰ, ملاج, سمپاتیک, Aquaspirillum, هورمون‌ها, آگار, Calibrators, هموگلوبین, كادميم, لاتکس, گامت, دستياران, گلومرولي, ترانزيشنال, لاکتوز, نرمال, FFP, گلبول‌سفید, نانوگرم, سولفونامیدها, میکروب شناسی, رایتر, دکترای علوم آزمایشگاهی, رنگ آمیزی مایکوباکتریاها, رتینوپاتی, معرفهایی, کریگلر, سرسمپلر, تهیه اسمیر, آمپول کورتون, انجام پاپ اسمیر , نمونه‌های بالینی و غیر بالینی, آندوسکوپی, تست اليزا, Перська,